93a copy
101a copy
135 copy
149 copy
152 copy
263 copy
331 copy

Egebjerg Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, der styrker mere end de boglige færdigheder.

Dannelsen til livet i samfundet, i fællesskaberne på jobbet, fritidslivet og i familien lægger os meget på sinde. Friskolen er en af landets ældste og har dermed en lang og traditionsrig historie bag sig.

Hvorfor vælge os:

 • Tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.
 • Undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
 • Der samarbejdes på tværs af årgangene.
 • Der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev i såvel almene som praktisk musiske fag.
 • Der tilstræbes at give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer.
 • Undervisning på den enkeltes niveau, nye undervisningsmaterialer, IT i undervisningen, fagligt højt niveau.
 • Vægtning af de praktiske/musiske fag: Teateruge, emneuge, valgfag i hele skoleforløbet, værkstedsfag, musikundervisning i og udenfor skoletiden.
 • Morgensamling med sang og fortælling.
 • Fælles lejrskole hvert år.
 • Få elever i klasserne (ca. 16 elever i hver klasse).
 • Forældreengagement og forældreindflydelse.

Der er lukket for kommentarer.